Instruments    -    Com Triar un Fortepiano

Escollint un fortepiano


Un fortepiano és una inversió important; la majoria de músics conserven el seu primer instrument durant tota la vida, fins i tot si aquesta no era la seva intenció en el moment de la compra. Per això, a l'hora d'adquirir un instrument, un hauria de seleccionar-lo amb la cura apropiada.


Pas 1 - Quina classe d'instrument?

No existeix cap fortepiano que sigui el fortepiano Tot Terreny; entre 1790 i 1830, els pianos vienesos i del sud d'Alemanya van canviar i créixer tan ràpidament com han fet els ordinadors durant les darreres dècades. Per això, un determinat instrument sempre serà més adequat per a una literatura que per a una altra. Els fortepianistes moderns -igual que els clavicembalistes moderns abans que ells- s'han comen¨at a adonar que necessiten com a mínim dos instruments, si no tres, per tocar pròpiament tota la gamma de música clàssica per a piano. La idea que un pugui tocar Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, i Schumann en un mateix instrument és simplement tan imprudent com la idea que un pugui tocar tot el repertori des del Fitzwilliam Virginal Book fins a Rameau en un clavicèmbal francès de dos teclats. Així, a l'hora de comprar el primer instrument, més que intentar satisfer tots els desigs amb un sol instrument, és molt millor centrar-se en un període de literatura i comprar un instrument que s'hi ajusti bé; cal comptar que amb una mica de sort, més endavant en la vida un podrà adquirir més instruments per ampliar el seu repertori. A l'hora de fer una elecció, hi ha dos factors que limitaran les possibilitats:


Pas 2 - La Gran Pregunta: Fortepiano "Modern" o "Històric"?

La segona qüestió més important que un músic modern s'ha de plantejar abans d'escollir un instrument és:

"Per què estic fent això?"

Cada persona té motivacions diferents, i cadascú sent més o menys dedicació a la idea de "fer girar enrere el rellotge". El món dels pianos històrics és com un país estranger; alguns poden veure un fortepiano com si fos una segona residència per als caps de setmana i les vacances, mentre que d'altres voldran traslladar-s'hi, dominar la llengua, aprendre a cuinar com els locals i participar en la vida tradicional. Utilitzant la terminologia del segle XVIII, podríem anomenar el primer cas un Fortepiano Liebhaber i el segon, un Fortepiano Kenner. Si no es decideix quin dels dos casos es vol ser, un es pot despertar algun dia i adonar-se que ha comprat l'instrument equivocat!


Bona sort, i molta diversió en el teu procés d'exploració i descoberta!