ESMUC

Acústica i Organolgia II

Descripció de l'assignatura


General


Objectius


Continguts

   Conceptuals

   Procedimentals


Avaluació

 NOTA: No es calcularà la nota final si alguna de les tres parts està suspesa, és a dir, cal que les tres parts estiguin aprovades independentment.