ESMUC

Escola Superior de Música de Catalunya

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l'única institució pública oficial a Catalunya que ofereix una titulació superior de música equivalent a un títol universitari. Formo part del professorat de l'Escola des de la tardor del 2002, impartint classes en els Departaments de Sonologia i de Música Antiga.Actualment, aquest curs, dono classes de: