ESMUC

Seminari sobre l'Afinació i el Manteniment dels Instruments de Teclat Històrics


Aquest seminari està pensat per a estudiants de clavicordi, clavicèmbal i fortepiano, i en un grau limitat, d'orgue. L'objectiu principal és donar al músic una base sòlida, tant teòrica com pràctica, per tal que pugui afinar el seu propi instrument, així com realitzar tasques menors de manteniment.

La informació proporcionada en el curs es basa fortament en texts històrics, incloent-hi una varietat d'instruccions d'afinació i temperament i comentaris dels segles XVII i XVIII. Els temes tractats inclouen:


A més a més a les sessions teòriques, els estudiants podran rebre consells més personalitzats durant les sessions individuals de pràctica, dissenyades per adaptar-se al nivell i necessitats de cada persona.

El seminari es destina principalment a estudiants d'instruments de teclat històrics, encara que tots els estudiants -especialment els de música antiga- estan convidats a assistir a les sessions teòriques, sempre que l'espai ho permeti; les sessions de pràctica guiades individualment es limiten i es restringeixen per a estudiants de teclats històrics, amb prioritat per als estudiants de primer any.