Instruments    -    Construcció d'Instruments

Johann Fritz

Es coneix molt poc sobre Johann Fritz a part d'uns quants detalls biogràfics incomplets. Tanmateix, sembla que va ser un constructor bastant prolífic, i es conserva un considerable nombre dels seus instruments. Molts aspectes de la seva obra suggereixen que va aprendre l'ofici al taller de Walter i, en certa manera se'l pot considerar, juntament amb Brodmann, com un dels constructors que van transferir els ideals sonors conservadors del segle XVIII al nou segle. Aquests instruments retenen l'ideal sonor transparent, fet possible gràcies als petits martells, capes molt primes de pell als martells, i la construcció d'una tapa harmònica lleugera, fins cap a finals de la dècada de 1820.

He tingut la sort d'haver acollit al meu taller tres pianos originals de Fritz: un per a guardar-lo durant una llarga temporada i dos per a restaurar. He fet còpies d'un instrument de 6 octaves del 1813 (datat) i d'un instrument de 6 octaves i 1/2 molt probablement de la primera part dels anys 1820.


Un piano Fritz original de 6 octaves de 1813, després de la restauració. L'acabat de vernís negre és original (restauració del mecanisme i de l'acabat per Chris Clarke).

El mateix instrument mentre era al meu taller per a la restauració de la tapa de ressonància.
Dues fotografies de la mateixa còpia de l'anterior instrument per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (Barcelona)
Una còpia d'un Fritz de 6 octaves i 1/2, probablement de 1823. L'original va estar al meu taller durant aproximadament 3 anys parcialment desmuntat, permetent-ne un examen minuciós.